Pamiętniki kapitana Zdzisława Koziołkowskiego

W zbiorach Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (dalej CMJW) ważne miejsce zajmują materiały związane z oflagami VI E Dorsten oraz VI B Dössel. Warto przypomnieć, że po zorganizowanej w Opolu w maju 1987 r. sesji naukowej pt. „Oflag VI B Dössel ...
więcej Pamiętniki kapitana Zdzisława Koziołkowskiego

Cennik z kantyny obozowej, czyli o handlu w niewoli

Cennik z Oflagu VI B Dössel z 1943 r. to jedno z ciekawszych muzealiów znajdujących się w zbiorach Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. W latach 60 XX w. przekazał go w darze kpt. Józef Kobylański, jeniec oflagów VI E Dorsten i VI B Dössel, obozowy ...
więcej Cennik z kantyny obozowej, czyli o handlu w niewoli