Najmłodsi jeńcy wojenni na fotografiach z Brockwitz

W zbiorze muzealiów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (dalej: CMJW) istotne miejsce zajmują pamiątki związane z powstańcami warszawskimi, którzy po zakończeniu walk w stolicy trafili do Stalagu 344 Lamsdorf. Wśród nich znajdują się fotografie ...
więcej Najmłodsi jeńcy wojenni na fotografiach z Brockwitz