„Jeniec” – dokument czasu niewoli

Nie jesteśmy wszyscy literatami, a nasza gazetka nie jest pismem literackim, w którym głos mają zabierać znane pióra o sławnej przeszłości lub fenomenalnych zdolnościach. Gazetka nasza jest głosem nas wszystkich, jest przejawem ...
więcej „Jeniec” – dokument czasu niewoli