Wspaniały improwizator – ppłk Thomas Henry Wilson w Stalagu VIII B (344) Lamsdorf

„Wilson – great improviser”. Takimi słowami w jednym z artykułów prasowych opisano postać wojskowego chirurga, żołnierza Królewskiego Korpusu Medycznego (Royal Army Medical Corps, dalej RAMC), a zarazem...
więcej Wspaniały improwizator – ppłk Thomas Henry Wilson w Stalagu VIII B (344) Lamsdorf

„Zagończyk – głos jeńca polskiego Stalagu XI B”

Prasa wydawana przez jeńców w obozach Wehrmachtu stanowi interesujący aspekt życia w niewoli. Najczęściej z prawa do prowadzenia własnego czasopisma korzystali oficerowie przetrzymywani w oflagach, którzy dzięki wyższemu wykształceniu i zwolnieniu ...
więcej „Zagończyk – głos jeńca polskiego Stalagu XI B”

„Dla wspomnień z dni niewoli” – pamiętnik Aleksandra Popławskiego

W 2016 r. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych zakupiło duży i bardzo interesujący zbiór obozowych pamiątek po Aleksandrze Popławskim. Wśród nich, oprócz pokaźnej kolekcji fotografii, numerów czasopisma „Zagończyk” oraz programów wydarzeń kulturalnych ...
więcej „Dla wspomnień z dni niewoli” – pamiętnik Aleksandra Popławskiego

Pamiętniki kapitana Zdzisława Koziołkowskiego

W zbiorach Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (dalej CMJW) ważne miejsce zajmują materiały związane z oflagami VI E Dorsten oraz VI B Dössel. Warto przypomnieć, że po zorganizowanej w Opolu w maju 1987 r. sesji naukowej pt. „Oflag VI B Dössel ...
więcej Pamiętniki kapitana Zdzisława Koziołkowskiego

Cennik z kantyny obozowej, czyli o handlu w niewoli

Cennik z Oflagu VI B Dössel z 1943 r. to jedno z ciekawszych muzealiów znajdujących się w zbiorach Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. W latach 60 XX w. przekazał go w darze kpt. Józef Kobylański, jeniec oflagów VI E Dorsten i VI B Dössel, obozowy ...
więcej Cennik z kantyny obozowej, czyli o handlu w niewoli