Ze względu na modernizację Muzeum w Łambinowicach zamknięte zostały wystawy stałe: W niewoli niemieckiejObozy jenieckie w Lamsdorf/Łambinowicach 1870-1945, Jeńcy polscy w ZSRR oraz Po wojnie. Obóz Pracy w Łambinowicach (1945–1946). Obecnie muzealny zespół pracuje nad koncepcją dwóch nowych ekspozycji stałych poświęconych: tematyce jenieckiej i historii powojennego Obozu Pracy w Łambinowicach. O planowanych terminach otwarcia będziemy Państwa informować.

Aktualnie do dyspozycji zwiedzających pozostaje zlokalizowana na terenie Miejsca Pamięci ekspozycja edukacyjna Miejsce z blizną.

Natomiast w opolskiej siedzibie CMJW można zwiedzić wystawę Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach – dziedzictwo regionalne, narodowe, europejskie.