Organizacja wystaw to jeden z najważniejszych obszarów działalności Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Celem przygotowywanych ekspozycji, zarówno stałych, jak i czasowych, jest upowszechnianie wiedzy o nazistowskich zbrodniach w czasie II wojny światowej, sytuacji jeńców wojennych podczas konfliktów zbrojnych, historii Lamsdorf, a także upamiętnienie ofiar.

Najistotniejszą częścią oferty muzeum są wystawy stałe. Cztery z nich możemy obejrzeć w Łambinowicach, jedną zaś w Opolu. Ekspozycja w Łambinowicach obejmuje całość problematyki jenieckiej okresu II wojny światowej i dzieje obozów w Lamsdorf; wystawa prezentowana w opolskiej siedzibie muzeum adresowana jest natomiast przede wszystkim do osób, które chcą się przygotować do wizyty w Łambinowicach lub z różnych względów nie mogą tam dotrzeć.

Wystawy czasowe prezentowane są głównie w Opolu. Są to zarówno wystawy organizowane przez nasze muzeum, jak i gościnne ekspozycje innych placówek czy instytucji. Dzięki temu, że nasze wystawy czasowe mają charakter mobilny, możemy bezpłatnie wypożyczać je innym muzeom, ośrodkom kultury, bibliotekom czy szkołom w Polsce i za granicą. Towarzyszą im również katalogi, informatory oraz programy i materiały edukacyjne.