Na zbiór muzealiów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych składa się ponad 12 tys. obiektów. Należą tu przede wszystkim przedmioty używane bądź wytworzone przez jeńców wojennych w czasie niewoli, a także inne pamiątki, np. rzeczy służące administracji i służbie wartowniczej obozów jenieckich czy przedmioty stworzone po wojnie w trosce o zachowanie pamięci o niewoli. Najstarsze obiekty pochodzą z obozów jenieckich z czasów I wojny światowej. Zasadniczą część kolekcji stanowią jednak zabytki z II wojny światowej, z których większość dotyczy żołnierzy polskich w niemieckim systemie jenieckim. Jest również duża liczba pamiątek z obozów internowania żołnierzy Wojska Polskiego w Rumunii i Szwajcarii. W kolekcji znajdują się wreszcie obiekty związane z niewolą polskich żołnierzy w ZSRR, a także obozem pracy funkcjonującym w Łambinowicach po zakończeniu II wojny światowej.

Zabytki podzielone są na dwie grupy: pierwszą stanowią muzealia artystyczne (zaliczamy tu malarstwo, grafikę i rysunek, rzeźbę, plastykę użytkową, numizmatykę, filatelistykę, medalierstwo, plakat artystyczny, fotografię oraz projekty, modele i makiety), drugą natomiast – muzealia historyczne (przedmioty osobiste, tekstylia poobozowe, obuwie oraz sprzęt poobozowy).

Gromadzeniem, przechowywaniem, konserwacją, opracowaniem i udostępnianiem muzealiów zajmuje się Dział Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach. Dostęp do pamiątek (od wtorku do piątku w godz. 8.00–15.00) uzyskuje się po wypełnieniu wniosku i otrzymaniu zgody Dyrektora. Podobna procedura dotyczy wykonywania kopii. Przeprowadzenie poszukiwań i wykonanie kserokopii, zdjęć i skanów można też zlecić muzeum (cennik specjalistycznych usług archiwalnych).