Łambinowicki Rocznik Muzealny

Łambinowicki Rocznik Muzealny

„Łambinowicki Rocznik Muzealny” ukazuje się od 1974 r. Poświęcony jest szeroko rozumianej problematyce niemieckiego i radzieckiego systemu jenieckiego w latach II wojny światowej. Oprócz artykułów i materiałów publikowane są w nim m.in. relacje i wspomnienia, recenzje i omówienia, archiwalia, sprawozdania z konferencji naukowych czy sesji edukacyjnych, a także kalendarium wydarzeń Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Autorami tekstów są pracownicy muzeum oraz badacze spoza placówki, osoby zajmujące się tematyką jeniecką, zarówno w kraju, jak i za granicą. Najnowsze egzemplarze periodyku są do nabycia w muzeum (także za zaliczeniem pocztowym) lub w sklepie internetowym (http://www.sklep.cmjw.pl/).

„Łambinowicki Rocznik Muzealny” znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki (40 punktów) oraz na liście referencyjnej czasopism z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych ERIH PLUS.

Rezultatem oceny pisma w bazie ICI Journals Master List jest wskaźnik Index Copernicus Value 2021, który dla naszego rocznika wynosi 79,64, natomiast wskaźnik cytowań CiteIndex 2020 = 0,2353, gdzie średni wynik ewaluacji to ~ 0,0788.

ISSN 0137-5199

Do pobrania (rocznik można pobrać w wersji .pdf klikając na okładkę)

Komitet Redakcyjny / Rada Naukowa

 • Anna Czerner (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych),
 • Jan Daniluk (Polsko-Amerykańska Fundacja Upamiętnienia Obozów Jenieckich w Szubinie),
 • Bartosz Janczak (Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Łodzi),
 • Danuta Kisielewicz (Uniwersytet Opolski),
 • Renata Kobylarz-Buła (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych),
 • Joanna Lusek (Muzeum Górnośląskie w Bytomiu),
 • Witold Mędykowski (Instytut Yad Vashem w Jerozolimie),
 • Tomasz Przerwa (Instytut Historii, Uniwersytet Wrocławski),
 • Violetta Rezler-Wasielewska (przewodnicząca, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych),
 • Piotr Stanek (sekretarz, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych),
 • Czesław Wawrzyniak (Opole, były dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych).

Redakcja

Redaktor naczelny
Violetta Rezler-Wasielewska 

Sekretarz
Piotr Stanek

Adres redakcji

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
ul. Minorytów 3 
45-017 Opole 
tel./fax 77 453 78 72, 77 453 92 16 
e-mail: