Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych

Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych powstało 29 grudnia 2004 r. Zrzesza osoby, których misją jest ochrona dziedzictwa kulturowego i edukacja mieszkańców Śląska Opolskiego, zwłaszcza upowszechnienie wiedzy o dziejach obozów w Lamsdorf/Łambinowicach oraz losach jeńców wojennych w czasie II wojny światowej. Głównym celem Stowarzyszenia jest merytoryczne i finansowe wsparcie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w realizacji jego statutowej działalności. Szczególną opieką Stowarzyszenia objęte są działania muzeum tj. gromadzenie i ochrona pamiątek historycznych, zadania naukowo-badawcze, edukacyjne, wydawnicze oraz wystawiennicze i upamiętniające, w tym opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach.

Stowarzyszenie współorganizuje konferencje, spotkania autorskie, lekcje i prelekcje muzealne, wystawy, konkursy, podróże edukacyjne do miejsc pamięci, a także wspiera powstanie publikacji o tematyce historycznej oraz angażuje się w akcje mające na celu pozyskiwanie i konserwowanie zbiorów muzealnych. Podejmowane przez organizację działania służą kształtowaniu świadomości historycznej i narodowej, postaw patriotycznych i obywatelskich.

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego zgodnie z Ustawą z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.). Aby wspomóc Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, można przekazać środki finansowe na jego konto (Bank Pekao S.A. Oddział w Opolu, pl. Wolności 3, 45-018 Opole, nr konta: 64 1240 5178 1111 0010 8213 2324) lub przeznaczyć na ten cel 1% podatku dochodowego.

Stowarzyszenie zaprasza do współpracy osoby zainteresowane wolontariatem. Chętni mogą zgłaszać się bezpośrednio do Stowarzyszenia lub poprzez stronę www.wolontariusz.opole.pl.

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
ul. Minorytów 3, 45-017 Opole
tel./fax: 77 453 78 72
e-mail:
KRS: 0000224452
Konto: 64 1240 5178 1111 0010 8213 2324
NIP: 754-27-84-757