Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach z uwagi na tragiczną przeszłość, jakiej jest świadectwem, stanowi wartościową przestrzeń dla edukacji historycznej. Autentyzm miejsca i materialne ślady historii, a także profesjonalna kadra oraz niezbędne zaplecze (biblioteka, sale seminaryjne, pokoje gościnne, wypożyczalnia rowerów do zwiedzania ścieżki historyczno-przyrodniczej) sprawiają, że młodzież może przeżyć tu niezapomnianą lekcję historii.

Edukacja w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych odbywa się od początku istnienia placówki, czyli od ponad 50 lat. Od 2004 r. jest realizowana w ramach programu edukacyjnego „Pedagogika pamięci”, który zakłada aktywne poznanie historii. W stale wzbogacanej ofercie edukacyjnej znajdują się propozycje różnych działań, adresowane do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studentów, a także nauczycieli i innych osób zainteresowanych edukacją w miejscach pamięci. W niektórych projektach uczestniczą również uczniowie szkół podstawowych. Zajęcia organizowane są na terenach poobozowych i cmentarzach wojennych oraz w obu siedzibach muzeum: w Łambinowicach i Opolu. Ponadto pracownicy muzeum prowadzą lekcje i prelekcje muzealne w szkołach, bibliotekach i innych placówkach kulturalno-oświatowych. W celu jak najlepszego dostosowania zajęć do zainteresowań, oczekiwań i możliwości uczestników, opiekunowie grup proszeni są o wcześniejsze ustalenie szczegółów planowanych działań z pracownikami muzeum.

Zgłoszenia dotyczące organizacji zajęć w Łambinowicach przyjmuje , zaś w Opolu – Dominik Marcinkowski (tel. 77 453 78 72, e-mail: ), który koordynuje też prowadzenie lekcji i prelekcji poza muzeum.

Pliki do pobrania