Centralne Muzeum Jeńców Wojennych dysponuje specjalistyczną biblioteką, na którą składa się przede wszystkim literatura naukowa i popularnonaukowa dotycząca dwóch systemów totalitarnych: nazistowskiego i komunistycznego, a w szczególności niemieckiego i radzieckiego systemu jenieckiego w latach II wojny światowej. Pewna część zbiorów poświęcona jest historii I wojny światowej, dziejom Śląska i stosunkom polsko-niemieckich.

Zbiory biblioteczne muzeum to w sumie ok. 4 tys. książek i blisko 2 tys. egzemplarzy czasopism (m.in. „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, „Karta”, „Przegląd Zachodni”, „Pro Memoria. Biuletyn Informacyjny”, „Zeszyty Oświęcimskie”, „Zeszyty Majdanka”, „Śląsk Opolski”, „Studia Śląskie”, „Muzealnictwo”). Biblioteka muzeum gromadzi ponadto różnego rodzaju niepublikowane opracowania dotyczące jeniectwa i historii Łambinowic. Jest ich ok. 1 tys. Zarówno księgozbiór, jak i wymienione opracowania znajdują się w siedzibie muzeum w Opolu. Czytelnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00. Z biblioteki można korzystać wyłącznie na miejscu.