Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

2023 r.

Nazwa zadania:
Przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia

Wartość finansowania:
4 218 000 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Nazwa zadania:
Przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia

Wartość finansowania:
3 182 000 zł

Dofinansowano ze środków budżetu Województwa Opolskiego