Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w ramach działalności statutowej udostępnia na miejscu swoje zbiory badaczom oraz wykonuje na zlecenie kwerendy polegające na wyszukiwaniu informacji, dokumentów czy muzealiów dotyczących tematyki jenieckiej, w tym losów jeńców wojennych.

W celu uzyskania poświadczenia pobytu w niewoli bądź zlecenia wykonania kwerendy, należy przysłać do muzeum podanie:
  • drogą elektroniczną: lub
  • pocztą tradycyjną: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Minorytów 3, 45-017 Opole.
Podanie powinno zawierać następujące informacje:
  • dane personalne i adresowe wnioskodawcy;
  • wskazanie przedmiotu sprawy, której dotyczy;
  • przynajmniej podstawowe dane personalne poszukiwanej osoby (imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia).

Podanie, które po wezwaniu nie zostanie uzupełnione o brakujące informacje, zostanie pozostawione bez odpowiedzi (podstawa prawna: art. 63 2, art. 64 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.).

Organizacje i instytucje, które również udzielają informacji na temat polskich jeńców wojennych: