Łambinowicki Rocznik Muzealny”, tom 36

Tom 36 „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego” to wydanie specjalne w związku z 100. rocznicą wybuchu I wojny światowej, mijającą w roku 2014, w którym periodyk ten ukazał się drukiem. Teksty w nim opublikowane dotyczą m.in. rozważań nad istotą obchodów rocznic historycznych, traktowaniem żołnierzy państw ententy, przetrzymywanych w niewoli na terenie Austro-Węgier, czy wreszcie problemu tworzenia oddziałów wojskowych z ukraińskich jeńców na terytorium państw centralnych w 1914 r. oraz w dawnej Rosji pod koniec wielkiej wojny. Omówiono również interesujący problem dezercji z armii rosyjskiej. Lokalnym akcentem jenieckiej problematyki w 36 tomie tego periodyku jest temat niemieckiego, oficerskiego obozu Neisse na Śląsku Opolskim. Ostatni artykuł w tym tomie traktuje o wojnie i jeniectwie z perspektywy jednostki – malarza Ludwiga Meidnera, powołanego w 1916 r. do niemieckiego wojska. Natomiast w części „Rocznika”, poświęconej prezentacji źródeł, przybliżona zostaje zawartość czasopisma „Jeniec Polak”, wydawanego w latach 1917–1919 w obozie dla Polaków z niemieckiej i austro-węgierskiej armii w Le Puy we Francji, które znajduje się w zbiorach Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych.

Redaktor tomu: Violetta Rezler-Wasielewska
Liczba stron: 236
Miejsce i rok wydania: Opole 2013

Recenzje i omówienia

Z żałobnej karty

Kalendarium