Lista recenzentów

prof. zw. dr hab. Krzysztof Kawalec
(Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Robert Majzner, prof. UH-P
(Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

dr hab. Aleksander Woźny, prof. AHE
(Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)