Autorzy „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego” tom 41:

Anna Czerner – dr, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Krzysztof Harupa – mgr, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Bartosz Janczak – mgr, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Witold Jarno – dr hab., prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki w Łodzi, Wydział Filozoficzno-Historyczny

Danuta Kisielewicz – prof. dr hab., Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych

Ewelina Klimczak – mgr, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Magdalena Kruk-Kuchcińska – mgr, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Bogumiła Lulińska-Chylińska – córka ppor. Anzelma Lulińskiego, jeńca niemieckich oflagów

Bronisław Maciaszczyk – płk, prezes Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari

Agnieszka Misiurka – doktorantka Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego

Artur Ochał – dr, Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie

Kamil Pater – mgr, Opole

Józef Smoliński – prof. dr hab., Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Humanistyczny

Anna Wickiewicz – dr, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Autorzy „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego” tom 40:

Iwona Cichoń – mgr, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Anna Czerner – dr, współpracująca z Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych

Krystyna Duda – mgr, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Bartosz Janczak – mgr, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Kornelia Kajda – dr, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ewelina Klimczak – dr, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Dawid Kobiałka – dr, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Renata Kobylarz-Buła – dr, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Mikołaj Kostyrko – mgr, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ottona i Fryderyka w Bambergu (Otto-Friedrich-Universität Bamberg)

Magdalena Kruk-Kuchcińska – mgr, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Rafał Mieczkowski – mgr, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Marco Patricelli – dr, włoski historyk, publicysta, Università Gabriele d'Annunzio di Chieti-Pescara

Violetta Rezler-Wasielewska – dr, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Piotr Stanek – dr, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Dorota Sula – dr hab., Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

Piotr Szlanta – dr hab., Uniwersytet Warszawski

Anna Wickiewicz – dr, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych