Łambinowicki Rocznik Muzealny”, tom 33

Tom 33 „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego” jest wielotematyczny, publikują w nim autorzy z Polski, Niemiec i Francji. Zamieszczone w „Roczniku” artykuły są zróżnicowane – od tekstów będących komentarzami do aktualnych wydarzeń, takich jak 70. rocznica zbrodni katyńskiej i związane z nią obchody, aż po artykuły poświęcone konkretnym grupom jenieckim. Autorzy omówili w nim także sytuację jeńców radzieckich w obozach Wehrmachtu na terenie Finlandii czy losy jeńców włoskich w czasie II wojny światowej. Znajdziemy tu również artykuł poświęcony francuskiemu kompozytorowi o międzynarodowej sławie Olivierowi Messaienowi oraz przymusowemu zatrudnieniu w oddziałach roboczych kilkunastotysięcznej grupy jeńców z Powstania Warszawskiego. W „Roczniku” znalazła się ponadto charakterystyka bogatych materiałów źródłowych dotyczących losów grupy podchorążych w niewoli niemieckiej, przechowywanych w Archiwum Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych.

 

Redaktor tomu: Magdalena Kruk-Kuchcińska
Liczba stron: 256
Miejsce i rok wydania: Opole 2010

Archiwum

  • Materiały archiwalne Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu dotyczące podchorążych Wojska Polskiego w niewoli niemieckiej
    Przemysław Jagieła, Krzysztof Sznotala — str. 125

Recenzje i omówienia

Sprawozdania

Z żałobnej karty

Kalendarium