Łambinowicki Rocznik Muzealny”, tom 41

Jeniectwo w latach II wojny światowej zostało przedstawione w tomie 41 „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego" przede wszystkim przez pryzmat wojennych losów niektórych polskich jeńców: płk. Edwarda Banaszaka, mjr. dypl. Ernesta Buchty, gen. bryg. Jerzego Wołkowickiego oraz mjr. Waleriana Orłowskiego. Żołnierze ci, po zakończeniu kampanii polskiej 1939 r., trafili do niewoli niemieckiej bądź radzieckiej. Sporo o niej dopowiadają materiały o cennej kolekcję pamiątek jenieckich ppor. Tadeusza Czyżyńskiego ze zbiorów Muzeum czy wspomnienia kpr. Stanisława Kisielewicza Bogumiły Lulińskiej-Chylińskiej. W tomie nie zabrakło oczywiście również recenzji najnowszych wydawnictw, sprawozdań z konferencji oraz innych tekstów informujących o działalności Muzeum. Ważne też jest, że tom 41 inauguruje nową szatę graficzną rocznika. Zmiany są zasadnicze – objęły okładkę, czcionkę, układ i papier.
 

 

Redaktor tomu: Bartosz Janczak
Liczba stron: 232
Miejsce i rok wydania: Opole 2018

Wspomnienia i relacje

Recenzje i omówienia

Sprawozdania

Z żałobnej karty

Kalendarium