Łambinowicki Rocznik Muzealny”, tom 44

Tom 44 „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego” ma charakter sprofilowany i został poświęcony tematyce sportu w obozach jenieckich. W roku 2021 odbyły się bowiem wydarzenia sportowe o globalnym zasięgu – przede wszystkim XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Po okresie pandemii, społeczność międzynarodowa znów mogła czerpać radość śledząc rywalizację wybitnych zawodników. W tomie starano się więc ukazać, jak duże i wieloaspektowe znaczenie sport odgrywał również w codziennym życiu jeńców. Zamieszczone teksty przedstawiają przebieg obozowych zmagań, przybliżają losy słynnych przedwojennych sportowców, którzy znaleźli się w niewoli, ale też to, jak aktywność fizyczna dodawała sił cielesnych i mentalnych, umożliwiając przetrwanie kolejnych dni. Przy tworzeniu tego tomu zaproszono do współpracy autorów reprezentujących różne środowiska naukowe, co umożliwiło szeroką analizę omawianych zagadnień.

 

Liczba stron: 249
Miejsce i rok wydania: Opole 2021

  • Od Redakcji
    Violetta Rezler-Wasielewska, Kamil Weber — str. 3

Recenzje i omówienia

Z żałobnej karty

Kalendarium