Łambinowicki Rocznik Muzealny”, tom 32

W 32 tomie „Rocznika” zaprezentowane zostały wybrane sylwetki polskich jeńców z okresu II wojny światowej. Wśród nich znaleźli się żołnierze Wojska Polskiego i Armii Krajowej, którzy trafili do niemieckich, a także radzieckich obozów jenieckich i obozów internowania na Litwie. Są to w większości postacie wyróżniające się pod wieloma względami: zawodowi wojskowi o dużej charyzmie i niezłomnych charakterach, jak generałowie Tadeusz Piskor i Wacław Jan Przeździecki oraz ludzie polityki, nauki i kultury: profesorowie Wacław Komarnicki, Witold Kula i Kazimierz Michałowski, dr Maria Irena Mileska, Edward Wolski. Dokonany wybór pozwolił pokazać osoby reprezentujące różne grupy społeczne, charakteryzujące się nierzadko rozbieżnymi poglądami politycznymi, a także odmiennymi doświadczeniami z czasu wojny i niewoli. Niektóre z nich już przed II wojną światową lub w jej trakcie miały duże osiągnięcia w życiu zawodowym, natomiast kariery innych rozwinęły się dopiero po wojnie – w kraju oraz na emigracji.

 

Redaktor tomu: Renata Kobylarz
Liczba stron: 236
Miejsce i rok wydania: Opole 2009

Recenzje i omówienia

Sprawozdania

Kalendarium