Łambinowicki Rocznik Muzealny”, tom 38

Tom 38 „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego” dotyka zagadnień związanych z ostatnim okresem II wojny światowej, a zarazem końcowym etapem niewoli tysięcy jeńców wojennych różnych narodowości. Rocznik rozpoczyna tekst poświęcony dokumentowaniu i upamiętnianiu zbrodni katyńskiej w Muzeum Katyńskim, które w 2015 r. rozpoczęło funkcjonowanie w nowej siedzibie. Kolejne artykuły autorstwa polskich i niemieckich badaczy dotyczą polityki niemieckich władz wojskowych wobec jeńców w obliczu końca wojny oraz sytuacji żołnierzy z Polski, Wielkiej Brytanii i ZSRR, m.in. w obozach na terenie kraju związkowego Mecklenburg-Vorpommern czy w śląskim Bankau (Bąków k. Kluczborka). Interesująco opracowana została sylwetka powstańca warszawskiego i jeńca obozów Wehrmachtu, a zarazem uzdolnionego karykaturzysty Stanisława Toegla. Do działu „Archiwum” trafiły z kolei materiały odnoszące się do ewakuacji jeńców brytyjskich ze Stalagu 344 Lamsdorf oraz dokumentacja jednego z obozów repatriacyjnych we Włoszech. W „Roczniku” opublikowane zostały także teksty potomków byłych jeńców, którzy przedstawili wojenne losy swoich ojców w niemieckich obozach jenieckich. W stałych częściach „Rocznika” znalazły się recenzje najnowszych wydawnictw, sprawozdania z konferencji oraz inne teksty informujące o działalności Muzeum.

Redaktor tomu: Renata Kobylarz-Buła
Liczba stron: 232
Miejsce i rok wydania: Opole 2015

Recenzje i omówienia

Sprawozdania

Z żałobnej karty

Kalendarium