Łambinowicki Rocznik Muzealny”, tom 40

Tom 40 „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego” jest tomem szczególnym. To już czterdziesta edycja periodyku. Fakt ten skłania do refleksji nad tym czasopismem. Analiza zawartości i przemian, jakim ulegał, oraz perspektywy życia wydawniczego, zostały przedstawione w pierwszym artykule. Wszystkie teksty z najważniejszych działów tomu 40 dotyczą już jednak jeniectwa w latach I wojny światowej. Ma to związek z przypadającą w roku 2018 rocznicą zakończenia wojny i odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tego też powodu tom ukazał się jako „Wydanie specjalne” i w istocie takim jest. Siedem artykułów, których autorzy reprezentujący różne środowiska naukowe, przedstawiają stan badań nad losami żołnierzy, przede wszystkim Polaków, w niewoli w latach 1914–1918, oraz ich miejscem w pamięci zbiorowej. Zawierają zatem sporą dawkę wiedzy na ten temat i z pewnością są lekturą godną polecenia.
 

 

Redaktor tomu: Violetta Rezler-Wasielewska
Liczba stron: 240
Miejsce i rok wydania: Opole 2017

Recenzje i omówienia

Sprawozdania

Z żałobnej karty

Kalendarium