Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu

Łambinowicki Rocznik Muzealny

Łambinowicki Rocznik Muzealny

„Łambinowicki Rocznik Muzealny” ukazuje się od 1974 r. Poświęcony jest szeroko rozumianej problematyce niemieckiego i radzieckiego systemu jenieckiego w latach II wojny światowej. Oprócz artykułów i materiałów publikowane są w nim m.in. relacje i wspomnienia, recenzje i omówienia, archiwalia, sprawozdania z konferencji naukowych czy sesji edukacyjnych, a także kalendarium wydarzeń Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Autorami tekstów są pracownicy muzeum oraz badacze spoza placówki, osoby zajmujące się tematyką jeniecką, zarówno w kraju, jak i za granicą. Najnowsze egzemplarze periodyku są do nabycia w muzeum (także za zaliczeniem pocztowym) lub w sklepie internetowym (http://www.sklep.cmjw.pl/).

„Łambinowicki Rocznik Muzealny” znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawcą periodyku jest Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.

Komitet Redakcyjny

Iwona Biegun, Danuta Kisielewicz, Renata Kobylarz-Buła, Beata Madej, Edmund Nowak, Violetta Rezler-Wasielewska (przewodnicząca), Stanisław Senft, Piotr Stanek, Walter Świerc, Czesław Wawrzyniak

Redakcja

Redaktor naczelny
Violetta Rezler-Wasielewska 

Sekretarz
Piotr Stanek

Adres redakcji

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu 
ul. Minorytów 3 
45-017 Opole 
tel./fax 77 453 78 72, 77 453 92 16 
e-mail: 

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
jest finansowane z budżetu województwa opolskiego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego