Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Łambinowicki Rocznik Muzealny

Łambinowicki Rocznik Muzealny

„Łambinowicki Rocznik Muzealny” ukazuje się od 1974 r. Poświęcony jest szeroko rozumianej problematyce niemieckiego i radzieckiego systemu jenieckiego w latach II wojny światowej. Oprócz artykułów i materiałów publikowane są w nim m.in. relacje i wspomnienia, recenzje i omówienia, archiwalia, sprawozdania z konferencji naukowych czy sesji edukacyjnych, a także kalendarium wydarzeń Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Autorami tekstów są pracownicy muzeum oraz badacze spoza placówki, osoby zajmujące się tematyką jeniecką, zarówno w kraju, jak i za granicą. Najnowsze egzemplarze periodyku są do nabycia w muzeum (także za zaliczeniem pocztowym) lub w sklepie internetowym (http://www.sklep.cmjw.pl/).

„Łambinowicki Rocznik Muzealny” znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawcą periodyku jest Centralne Muzeum Jeńców Wojennych.

ISSN 0137-5199

Komitet Redakcyjny

Iwona Biegun, Bartosz Janczak, Danuta Kisielewicz, Renata Kobylarz-Buła, Joanna Lusek, Beata Madej, Witold Mędykowski, Violetta Rezler-Wasielewska (przewodnicząca), Stanisław Senft, Piotr Stanek (sekretarz), Walter Świerc, Czesław Wawrzyniak

Redakcja

Redaktor naczelny
Violetta Rezler-Wasielewska 

Sekretarz
Piotr Stanek

Adres redakcji

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
ul. Minorytów 3 
45-017 Opole 
tel./fax 77 453 78 72, 77 453 92 16 
e-mail: 

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego