Centralne Muzeum Jeńców Wojennych jest zarządzane przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Opolskiego na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach. Dyrektor zarządza działalnością Muzeum, czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny. Szczegółowy zakres pracy dyrektora i zastępcy dyrektora określa Regulamin Organizacyjny Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Obecnie funkcję dyrektora CMJW sprawuje dr Violetta Rezler-Wasielewska, zaś zastępcy dyrektora –dr Renata Kobylarz-Buła.

Na czele komórek organizacyjnych muzeum stoją kierownicy działów lub koordynatorzy sekcji, którzy kierują ich działalnością i są za nią odpowiedzialni przed dyrektorem. Szczegółowy zakres pracy poszczególnych komórek organizacyjnych również określa Regulamin Organizacyjny CMJW.

Zespół muzeum tworzą naukowcy, badacze i pasjonaci historii Śląska Opolskiego, wielokrotnie nagradzani za swoją pracę najwyższymi odznaczeniami państwowymi oraz w licznych konkursach. Muzeum posiada dwie siedziby: w Łambinowicach znajdują się działy: Zbiorów i Konserwacji oraz Edukacji i Wystaw, natomiast w Opolu: Naukowy, Archiwum, Administracyjno-Gospodarczy, Finansowy oraz dyrekcja jednostki.

Dyrekcja

Dyrektor
dr Violetta Rezler-Wasielewska
e-mail:

Zastępca Dyrektora
dr Renata Kobylarz-Buła
e-mail:

Dział Naukowy

Kierownik
dr Piotr Stanek
e-mail:

mgr Maria Bula
e-mail:

dr Anna Czerner
e-mail:

dr Kamil Weber
e-mail:

Dział Edukacji i Wystaw

Kierownik
dr Anna Wickiewicz
e-mail:

mgr Dominik Hadas
e-mail:

dr Michał Jakubik
e-mail:

dr Ewelina Klimczak-Czaplicka
e-mail:

mgr Urszula Lechicka
e-mail:

Archiwum

p.o. Kierownika
mgr Regina Chojna
e-mail:

mgr Iwona Cichoń-Halot
e-mail:

mgr Krzysztof Sznotala
e-mail:

Dział Zbiorów i Konserwacji

Kierownik
mgr Elżbieta Góra
e-mail:

mgr Krzysztof Harupa
e-mail:

mgr Patrycja Homętowska
e-mail:

mgr Piotr Jędorowicz
e-mail:

mgr Dawid Żak
e-mail:

Dział Finansowy

Główny księgowy
mgr Czesława Szpaczyńska
e-mail:

mgr Iwona Bednarek
e-mail:

mgr Sylwia Gadecka
e-mail:

Bożena Małek
e-mail:

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik
mgr inż. Ewa Przybylska (czasowa nieobecność)

lic. Joanna Grajcar (podczas nieobecności ww.)
e-mail: j.grajcar@cmjw.pl

Wioleta Kowalik
e-mail:

mgr Elżbieta Ostrowiecka
e-mail:

Alicja Paciorek
e-mail:

Diana Padamczyk

mgr Joanna Seremak-Marko
e-mail:

Sekcja Komunikacji i Wizerunku

mgr Anna Chłądzynska-Gądek
e-mail:

mgr inż. Andrzej Kern
e-mail:

mgr Natalia Kryjom-Barylak

dr Dominik Marcinkowski
e-mail:

Marcin Żwirełło
e-mail:

Radca prawny

mgr Szymon Linek