Zarząd Rady Muzeum

Przewodniczący
Marek Masnyk

Wiceprzewodnicząca
Danuta Kisielewicz

Sekretarz
Iwona Solisz

Członkowie

Joanna Banik

Witold Daniłowicz

Aleksander Iszczuk

Czesław Kantorczyk

Marek Kawa

Bartosz Kuświk

Krystyna Macek-Kamińska

Anna Matuchniak-Mystkowska

Rajmund Miller

Tomasz Łukasz Owoc

Piotr Tarnowski

Czesław Wawrzyniak