Zarząd Rady Muzeum

Przewodniczący
Marek Masnyk

Wiceprzewodnicząca
Danuta Kisielewicz

Sekretarz
Edmund Nowak

Członkowie

Witold Daniłowicz

Paulina Florjanowicz

Bernard Gaida

Aleksander Iszczuk

Bartosz Kuświk

Anna Matuchniak-Mystkowska

Magdalena Matyjaszek

Rajmund Miller

Andrzej Pochopień

Adam Siwek

Iwona Solisz

Piotr Tarnowski