Wolontariat

Wolontariat w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych to niepowtarzalna szansa na zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania muzeum jako instytucji kultury, a także poznanie historii konfliktów zbrojnych XX w. oraz mechanizmów działania systemów totalitarnych, szczególnie w kontekście losów jeńców wojennych. Współpraca wolontariacka z muzeum to również okazja do pogłębienia wiedzy o dziejach Śląska Opolskiego i dokładniejszego poznania historii Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach.

Co ważne, wiedza przekazywana w muzeum nie jest wyłącznie teoretyczna. Wolontariusze otrzymują konkretne zadania, tj. opracowywanie pomocy naukowych, porządkowanie i digitalizowanie bogatych zbiorów muzealnych, udział w prowadzeniu zajęć edukacyjnych bądź działaniach promocyjnych placówki. Realizując te zadania, wolontariusze mają okazję nie tylko wiele się nauczyć, ale także poznać m.in. byłych jeńców wojennych i ich rodziny, znanych naukowców, ludzi kultury i pasjonatów historii, których nie brakuje również wśród kadry samego muzeum.

Oferta

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych proponuje swoim wolontariuszom dwie formy współpracy. Pierwsza to praca zdalna – dopuszczalna w sytuacjach, gdy charakter zadań wolontariusza nie wymaga jego obecności w placówce (np. wykonywanie tłumaczeń). Druga forma współpracy przeznaczona jest dla osób, których zadania wymagać będą obecności w jednej z siedzib muzeum. Wolontariusze otrzymują wówczas odpowiednio wyposażone stanowisko pracy. W miarę dostępności miejsc noclegowych, osobom pracującym w Łambinowicach muzeum zapewnia także nocleg (bez wyżywienia).

Muzeum oferuje wolontariuszom pracę w kilku działach:

  • Dział Naukowy – przykładowe zadania: prowadzenie kwerend bibliotecznych, wyszukiwanie informacji związanych z problematyką badawczą w środkach masowego przekazu, pomoc przy realizacji bieżących przedsięwzięć.
  • Archiwum – przykładowe zadania: wprowadzanie danych do bazy jeńców wojennych, pomoc przy realizacji kwerend, digitalizacja archiwalnych wycinków prasowych związanych z działalnością muzeum.
  • Dział Edukacji i Wystaw – przykładowe zadania: pomoc w organizacji zajęć edukacyjnych oraz przy oprowadzaniu, udział w organizacji projektów kulturalnych i edukacyjnych, przekształcanie wersji analogowej relacji na wersję cyfrową.
  • Dział Zbiorów i Konserwacji – przykładowe zadania: pomoc w pracach porządkowych i systematyzujących w zbiorze muzealiów; wykonywanie zadań z zakresu prewencji konserwatorskiej w zbiorze muzealiów; tworzenie wizerunków cyfrowych (skanów i/lub zdjęć) muzealiów; elektroniczne ewidencjonowanie muzealiów w programie komputerowym Musnet.
  • Sekcja Komunikacji i Wizerunku – przykładowe zadania: wyszukiwanie informacji prasowych i internetowych na temat muzeum, tłumaczenie informacji na stronie internetowej muzeum, pomoc w wyszukiwaniu ciekawych wystaw czasowych innych instytucji.

Kandydaci i rekrutacja

Od kandydatów na wolontariuszy oczekujemy przede wszystkim zaangażowania w pracę, sumienności i dokładności. Mile widziane jest również zainteresowanie tematyką jeniecką. Wolontariat w muzeum to propozycja nie tylko dla studentów historii czy innych kierunków humanistycznych, ale także dla miłośników Śląska Opolskiego i jego skomplikowanych dziejów.

Osoby zainteresowane wolontariatem prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej CV oraz informację, w którym z działów muzeum chciałyby odbyć wolontariat. Z zakwalifikowanymi osobami muzeum podpisuje porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich. Porozumienie zawierane jest na okres minimum 30 dni.

Korzyści

Po zakończeniu współpracy wolontariusze otrzymują referencje i zaświadczenie o odbytym wolontariacie.

Kontakt

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do współpracy na zasadach wolontariatu.

Kontakt:
Dominik Marcinkowski, tel. (+48) 77 453 78 72, e-mail: .