Wolontariat

Wolontariat w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych to niepowtarzalna szansa na zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania muzeum jako instytucji kultury, a także poznanie historii konfliktów zbrojnych XX w. oraz mechanizmów działania systemów totalitarnych, szczególnie w kontekście losów jeńców wojennych. Współpraca wolontariacka z muzeum to również okazja do pogłębienia wiedzy o dziejach Śląska Opolskiego i dokładniejszego poznania historii Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach.

Co ważne, wiedza przekazywana w muzeum nie jest wyłącznie teoretyczna. Wolontariusze otrzymują konkretne zadania, tj. opracowywanie pomocy naukowych, porządkowanie i digitalizowanie bogatych zbiorów muzealnych, udział w prowadzeniu zajęć edukacyjnych bądź działaniach promocyjnych placówki. Realizując te zadania, wolontariusze mają okazję nie tylko wiele się nauczyć, ale także poznać m.in. byłych jeńców wojennych i ich rodziny, znanych naukowców, ludzi kultury i pasjonatów historii, których nie brakuje również wśród kadry samego muzeum.

Oferta

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych proponuje swoim wolontariuszom dwie formy współpracy. Pierwsza to praca zdalna – dopuszczalna w sytuacjach, gdy charakter zadań wolontariusza nie wymaga jego obecności w placówce (np. wykonywanie tłumaczeń). Druga forma współpracy przeznaczona jest dla osób, których zadania wymagać będą obecności w jednej z siedzib muzeum. Wolontariusze otrzymują wówczas odpowiednio wyposażone stanowisko pracy. W miarę dostępności miejsc noclegowych, osobom pracującym w Łambinowicach muzeum zapewnia także nocleg (bez wyżywienia).

Muzeum oferuje wolontariuszom pracę w kilku działach:

  • Dział Naukowy – przykładowe zadania: prowadzenie kwerend bibliotecznych, wyszukiwanie informacji związanych z problematyką badawczą w środkach masowego przekazu, pomoc przy realizacji bieżących przedsięwzięć.
  • Archiwum – przykładowe zadania: wprowadzanie danych do bazy jeńców wojennych, pomoc przy realizacji kwerend, przekształcanie wersji analogowej wideoteki na wersję cyfrową.
  • Dział Edukacji i Wystaw – przykładowe zadania: pomoc w organizacji zajęć edukacyjnych oraz przy oprowadzaniu, udział w organizacji projektów kulturalnych i edukacyjnych, przekształcanie wersji analogowej relacji na wersję cyfrową.
  • Dział Zbiorów i Konserwacji – przykładowe zadania: wykonywanie skanów muzealiów z kolekcji filatelistycznej i jej porządkowanie, porządkowanie zbioru fotografii.
  • Sekcja Komunikacji i Wizerunku – przykładowe zadania: wyszukiwanie informacji prasowych i internetowych na temat muzeum, tłumaczenie informacji na stronie internetowej muzeum, pomoc w wyszukiwaniu ciekawych wystaw czasowych innych instytucji.

Kandydaci i rekrutacja

Od kandydatów na wolontariuszy oczekujemy przede wszystkim zaangażowania w pracę, sumienności i dokładności. Mile widziane jest również zainteresowanie tematyką jeniecką. Wolontariat w muzeum to propozycja nie tylko dla studentów historii czy innych kierunków humanistycznych, ale także dla miłośników Śląska Opolskiego i jego skomplikowanych dziejów.

Osoby zainteresowane wolontariatem prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej CV oraz informację, w którym z działów muzeum chciałyby odbyć wolontariat. Z zakwalifikowanymi osobami muzeum podpisuje porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich. Porozumienie zawierane jest na okres minimum 30 dni.

Korzyści

Na czas odbywania wolontariatu na rzecz Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych każdy wolontariusz może wyrobić sobie legitymację muzealną. Uprawnia ona do bezpłatnego wstępu do polskich muzeów państwowych. Ponadto raz w roku dla wolontariuszy organizowany jest wyjazd integracyjny do Łambinowic. Po zakończeniu współpracy wolontariusze otrzymują także referencje i zaświadczenie o odbytym wolontariacie.

Kontakt

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do współpracy na zasadach wolontariatu.

Kontakt:
Natalia Kryjom-Barylak, tel. 77 453 78 72, e-mail: .