Centralne Muzeum Jeńców Wojennych podlega władzom samorządowym województwa opolskiego i jest finansowane z budżetu województwa. Znaczącą rolę w funkcjonowaniu placówki odgrywa także Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz inne instytucje publiczne, m.in. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, do niedawna Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Urząd Miasta Opola, Opolski Urząd Wojewódzki, Kuratorium Oświaty w Opolu. Wśród sponsorów CMJW są także inne organy samorządu terytorialnego (m.in. Rada Miasta Opola, Wójt Gminy Łambinowice), lokalne przedsiębiorstwa (m.in. Bank Spółdzielczy „Bank Rolników” w Opolu, Cementownia „Odra” S.A.), organizacje (m.in. Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Opolu) oraz osoby prywatne.

Poniżej lista wszystkich instytucji, firm i osób prywatnych, które wspierają działalność Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych.

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 • Opolski Urząd Wojewódzki
 • Sejmik Województwa Opolskiego
 • Kuratorium Oświaty w Opolu
 • Starostwo Powiatowe w Opolu
 • Starostwo Powiatowe w Nysie
 • Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
 • Urząd Miejski w Korfantowie
 • Urząd Miejski w Niemodlinie
 • Urząd Miejski w Nysie
 • Urząd Miasta Opola
 • Urząd Gminy w Łambinowicach
 • Urząd Gminy w Tułowicach
 • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tułowice
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
 • Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę. Oddział w Opolu
 • Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód
 • Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska” w Opolu
 • Fundacja Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau
 • Bank Spółdzielczy „Bank Rolników” w Opolu
 • Bank Zachodni WBK
 • Atomsystem s.c.
 • Łambinowicka Fabryka Maszyn CELPA S. A.
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "INWESDIM" Sp. z o.o.
 • Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Wydrowicach