Centralne Muzeum Jeńców Wojennych od lat jest doceniane i nagradzane jako instytucja kultury prowadząca wyjątkową w skali Polski i Europy działalność. Uznaniem cieszą się zarówno wystawy stałe i czasowe prezentowane w muzeum, jego działalność edukacyjna, m.in. w zakresie popularyzowania wielokulturowego dziedzictwa Opolszczyzny, jak i badania oraz prace naukowe publikowane przez pracowników muzeum, m.in. dra hab. Edmunda Nowaka, dra Wojciecha Półchłopka, dr Małgorzatę Klasicką, dr Violettę Rezler-Wasielewską, dr Renatę Kobylarz-Bułę i dra Piotra Stanka. Ostatnie bardzo ważne wyróżnienie, jakim została uhonorowana placówka na swoje pięćdziesięciolecie, to złoty medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, przyznawany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zachęcamy do zapoznania się z wszystkimi nagrodami, jakie otrzymało Centralne Muzeum Jeńców Wojennych oraz jego pracownicy.

2015

 • Najwyższe odznaczenie nadawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, złoty medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"

2014

 • dr Piotr Stanek, kierownik Działu Naukowo-Badawczego został uhonorowany Medalem "Pro Patria"
 • Muzeum uzyskało nominację w konkursie o nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2013 za wystawę stałą pt. Po wojnie. Obóz Pracy w Łambinowicach (1945-1946)

2013

 • Muzeum otrzymało nagrodę "Mosty Dialogu 2013" w kategorii instytucje. Jest to nagroda przyznawana w plebiscycie, którego celem jest uhonorowanie ludzi, instytucji oraz organizacji pozarządowych, którzy od lat - mimo wielu historycznych przeciwności i uprzedzeń, pielęgnują wielokulturowe dziedzictwo województwa opolskiego
 • Muzeum uzyskało nominację w konkursie o nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2012 za wystawę stałą pt. W niewoli niemieckiej
 • dr Renata Kobylarz-Buła, zastepca dyrektora otrzymała odznakę honorową "Za zasługi dla województwa opolskiego"
 • dr Piotr Stanek, kierownik Działu Naukowo-Badawczego i Andrzej Prajel, pracownik Działu Oświatowo-Wystawienniczego otrzymali Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej
 • dr Joanna Lusek, pracownik Działu Naukowo-Badawczego otrzymała stypendium naukowym w Instytucie Georga Eckerta w Brunszwiku. Temat badawczy: Niewola i miejsca pamięci narodowej w europejskich podręcznikach historii jako forma recepcji historii i pamięci [Kriegsgefangenschaft und nationale Gedenkstätte in europäischen Geschichtsbücher als Vergangenheit- und Erinnerungsrezeptionsform]

2012

 • Nagroda Złotego Kopernika na III Festiwalu Filmów Edukacyjnych EDUKINO w Warszawie dla filmu edukacyjnego muzeum pt. Lamsdorf/Łambinowice. Muzeum i Miejsce Pamięci, w reż. Alicji Schatton
 • Naukowy periodyk muzeum "Łambinowicki Rocznik Muzealny" znalazł się decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na liście czasopism punktowanych
 • dr Violetta Rezler-Wasielewska, dyrektor muzeum otrzymała Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • dr Renata Kobylarz-Buła, zastepca dyrektora muzeum otrzymała Medal "Pro Memoria", przyznawany przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • dr Piotr Stanek, kierownik Działu Naukowo-Badawczego muzeum został laureatem (pierwsza nagroda) w Konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego, zorganizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej i Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk na Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2011 za pracę doktorską pt. "Stefan Korboński (1901-1989). Działalność polityczna i społeczna"
 • Róża Bednorz, historyk, dziennikarka, działaczka społeczna i były długoletni pracownik Muzeum oraz w dalszym ciągu członek Komitetu Redakcyjnego "Łambinowickiego Rocznika Muzealnego" została laureatem Nagrody im. Karola Miarki