„Tatusiu, kiedy wrócisz?” w kieleckim Przystanku Historia

Wystawa łambinowickiego CMJW poświęcona losom polskim rodzin w czasie II wojny światowej obecnie prezentowana jest w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej Przystanek Historia w Kielcach. Można ją zwiedzać do 6 maja br.

Ekspozycja zaprojektowana jest tak, aby w pierwszej kolejności kreować przesyconą emocjami atmosferę trudnych dla rodzinnych więzi lat niewoli, w drugiej zaś nakreślać okoliczności historyczne, w których przyszło żyć polskim dzieciom, ich matkom i odseparowanym od najbliższych ojcom-jeńcom.

Pierwsze plansze przedstawiają niecodzienne przedsięwzięcie zainicjowane 80 lat temu w Kraśniku – dzieci z miejscowego przedszkola podjęły wówczas korespondencję z polskimi oficerami z Oflagu VI B Dössel.

Druga część ekspozycji rzuca z kolei światło na intymny świat relacji łączących ojców przetrzymywanych w obozach jenieckich z ich bliskimi.


Źródło:
https://radio.opole.pl/548,11443,tatusiu-kiedy-wrocisz-w-kieleckim-przystanku-his

wstecz