O archeologii na najbliższym Łambinowickim Spotkaniu Muzealnym

Dobiega końca projekt „Nauka dla Społeczeństwa, społeczeństwo dla nauki w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach”. Z tej okazji zorganizowano spotkanie, by podzielić się w szerszym gronie rezultatami tego przedsięwzięcia.

Przez ostatnie dwa lata w łambinowickim Miejscu Pamięci trwały intensywne prace nad tzw. mapowaniem terenów poobozowych oraz cmentarzy wojennych. Za tym określeniem kryją się interdyscyplinarne badania prowadzone takimi metodami, jak: analiza dokumentów zastanych (w tym map i planów, archiwalnych oraz współczesnych zdjęć lotniczych), wykorzystanie pochodnych lotniczego skanowania laserowego, eksploracja terenu z użyciem georadaru oraz detektorów metalu, a także fotogrametria.

Umożliwiło to identyfikację bardzo wielu reliktów obozowej (i częściowo poligonowej) przeszłości: baraków jenieckich, latryn, magazynów, traktów komunikacyjnych, rowów przeciwlotniczych czy dołów na śmieci. W sumie wykonano cztery wykopy sondażowe, a to w połączeniu z poszukiwaniami z użyciem detektorów metalu pozwoliło podjąć z ziemi ponad 600 obiektów o obozowej proweniencji – od guzików żołnierskich i jenieckich znaków tożsamości, poprzez liczne przedmioty użytku codziennego, na elementach infrastruktury kończąc. Za największe natomiast odkrycie uznać należy ujawnienie na Starym Cmentarzu Jenieckim grobów jeńców włoskich i identyfikację szczątków dwóch żołnierzy z tej grupy.

Podczas spotkania zobaczymy wystawę finalizującą projekt, a w jej ramach część tych znalezisk. Ekspozycji pt. "Lamsdorf/Łambinowice. Archeologia miejsca pamięci" będzie towarzyszyć projekcja filmu Daniela Frymarka pod takim samym tytułem. Przewodnikiem po tym fascynującym świecie archeologicznych badań będzie m.in. dr Kamil Karski, uczestnik projektu, zawodowo związany z Muzeum KL Plaszow w Krakowie.

Początek 8 maja o godz. 17.00 w łambinowickiej siedzibie Muzeum.


Źródło:
https://radio.opole.pl/548,11660,o-archeologii-na-najblizszym-lambinowickim-spotk

wstecz