Dr Piotr Stanek o kulturze w obozach jenieckich oraz działalności edukacyjnej i naukowej CMJW w Opolu-Łambinowicach

Tym razem naszym gościem był dr Piotr Stanek, kierownik działu naukowego w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu-Łambinowicach. Rozmawialiśmy o kulturze w obozach jenieckich, ale także o działalności edukacyjnej i naukowej Muzeum.

"O kulturze - debata" (17.09.2021) - audycję prowadzi Wiktor Krzewicki:


Źródło:
https://radio.opole.pl/497,1514,dr-piotr-stanek-o-kulturze-w-obozach-jenieckich-

wstecz