Dr Anna Czerner o społecznej odpowiedzialności muzeów w kontekście poniedziałkowej debaty "Muzea jutra"

Naszym gościem była dr Anna Czerner z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, z którą rozmawialiśmy o społecznej odpowiedzialności muzeów w kontekście poniedziałkowej debaty "Muzea jutra".

Z dr Anną Czerner rozmawiają Beata Granatowska i Ireneusz Prochera


Źródło:
https://radio.opole.pl/497,1514,dr-piotr-stanek-o-kulturze-w-obozach-jenieckich-

wstecz