Odnowiono pół tysiąca krzyży

Od października do grudnia 2019 roku prowadzone były prace konserwatorskie i restauratorskie krzyży nagrobnych znajdujących się na Starym Cmentarzu Jenieckim w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach. Dzięki środkom z ministerstwa i województwa udało się odnowić 500 krzyży.

Na Starym Cmentarzu Jenieckim znajduje się ponad 6 tys. mogił jeńców wojennych, którzy byli przetrzymywani w obozie Lamsdorf w okresie I wojny światowej. Pochowani są w nich jeńcy wojenni różnych narodowości, walczących po stronie ententy: Rosjanie, Rumuni, Serbowie, Włosi, Ormianie jak i również Polacy mieszkańcy ziem zaboru rosyjskiego, którzy walczyli po stronie Rosji.

Ponad stuletnie krzyże, którymi oznaczone są mogiły ulegają ciągłemu niszczeniu – pokryte są mchem, porostami, wiele z nich jest pękniętych na pół, a ich części połączone prowizorycznymi blaszkami. Dzięki pozyskanej przez gminę Łambinowice dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 100 tys. zł oraz dotacji Wojewody Opolskiego w wysokości 25 tys. zł udało się odrestaurować 500 krzyży oraz wykonać badania naukowe i analizy laboratoryjne, które będą pomoce podczas kolejnych prac konserwatorskich. Gmina Łambinowice już złożyła stosowne wnioski do ministerstwa i wojewody.

Niedawno w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych odbyło się spotkanie podsumowujące projekt, podczas którego konserwator zabytków Mariusz Zając przedstawił proces renowacji krzyży prezentując dokumentację fotograficzną


Źródło:
https://nowinynyskie.com.pl/artykul/odnowiono-pol-tysiaca/915177

wstecz