Łambinowicki Rocznik Muzealny”, tom 37

37 tom "Łambinowickiego Rocznika Muzealnego" to wydanie specjalne, ponieważ rok 2015, w którym periodyk ukazuje się drukiem, jest szczególnie ważnym dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Mija bowiem 50 lat od utworzenia tej instytucji i 70 lat od zakończenia II wojny światowej. Teksty zamieszczone w najnowszym tomie ,,ŁRM'', otwiera artykuł dotyczący ocalonego od zbrodni katyńskiej niepokornego przedwojennego oficera kawalerii generała brygady Jerzego Grobickiego. Dla wielu czytelników ciekawy może się okazać tekst o sądach honorowych polskich jeńców w oflagach. Lokalny, śląski akcent stanowi w Roczniku artykuł o jeńcach wojennych i internowanej ludności cywilnej w Kreuzburgu (Kluczborku) w latach 1939-1945. Kolejny przedstawia najnowsze ustalenia niemieckich badaczy w kwestii radzieckich jeńców wojennych w niewoli Wehrmachtu. Prezentujemy ponadto bardzo cenną kolekcję wojennej korespondencji Andrzeja i Krystyny Mystkowskich ze zbiorów naszego muzeum oraz wspomnienia z pobytu w niewoli kawalerzysty Zbigniewa Makowieckiego. Warta poznania jest również perspektywa wnuczki generała Bernarda Stanisława Monda, skupiona na jego interesującej postaci czy tekst przedstawiający sylwetkę zasłużonego badacza jenieckiej problematyki - Gracjana Bojar-Fijałkowskiego.

Redaktor tomu: Malgorzata Klasicka
Liczba stron: 235
Miejsce i rok wydania: Opole 2014

Archiwum

Recenzje i omówienia

Sprawozdania

Z żałobnej karty

Kalendarium