Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

„Póki nie jest za późno”

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego