Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Konferencja „Miejsca po niemieckich obozach jenieckich w Polsce. Zapomniane czy odkrywane?”

Historyk i członek Zarządu, dr Jan Daniluk, wziął udział w konferencji pt. 'Miejsca po niemieckich obozach jenieckich w Polsce. Odkrywane czy zapomniane?", która odbyła się 29 listopada br. w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu (CMJW). To główna placówka muzealnicza w Polsce, założona w 1965 r., której statutowym celem są badania, edukacja oraz gromadzenie artefaktów związanych z jeniectwem. Konferencja -  zorganizowana po raz drugi i to w formie warsztatów - adresowana była w pierwszej kolejności do lokalnych historyków, badaczy, muzealników i członków organizacji pozarządowych, których działalność skupia się w Polsce na historii jeńców w niewoli niemieckiej podczas II wojny światowej.  

Konferencję otworzyła Dyrektor CMJW, Pani dr Violetta Rezler-Wasielewska, witając przedstawicieli 10 różnych jednostek. Dr Daniluk przedstawił syntetycznie nie tylko historię obozów jenieckich w Szubinie i jego regionie, lecz również cele i działalność naszej Fundacji. Wystąpienie spotkało się z żywym zainteresowaniem słuchaczy, w szczególności względem szeroko zakrojonych planów dotyczących przyszłych inicjatyw edukacyjnych i samego muzeum. 

Wśród przedstawionych na konferencji inicjatyw szczególnie interesująco prezentuje się relatywnie nowe "Muzeum śląskiej bitwy o paliwo", znajdujące się w Kędzierzynie-Koźle (dawnym Blechhammer), gdzie w latach II wojny światowej znajdowała się niemiecka rafineria. Stowarzyszenia Blechhammer-1944 otworzyło niewielkie i prywatne muzeum wiosną tego roku. Ta pozarządowa organizacja skupia się na historii 15 Amerykańskiej Armii Lotniczej, której samoloty bombardowały rafinerie i region Kędzierzyna-Koźla pod koniec II wojny światowej, a także na zagadnienia związanych z funkcjonowaniem w tym regionie obozów jenieckich czy pracowników przymusowych, zatrudnionych w przemyśle rafineryjnym. Fundacja planuje nawiązać współpracę ze Stowarzyszeniem Blechhamerr-1944, jak również z częścią innych organizacji, których przedstawiciele wzięli udział w opolskiej konferencji.


Źródło:
https://szubinpowcamps.org/aktualnosci/23-konferencja-miejsca-po-niemieckich-obozach-jenieckich-w-polsce-zapomniane-czy-odkrywane-29-11-2019

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego