Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Nowe obiekty ze Znakiem Dziedzictwa Europejskiego

Dziesięciu nowym obiektom, które odegrały znaczącą rolę w historii i kulturze Europy lub w budowaniu Unii Europejskiej przyznano Znak Dziedzictwa Europejskiego. Decyzję ogłoszono 31 marca 2020 r. ...
więcej

10 nowych obiektów dziedzictwa kulturowego wyróżnionych Znakiem Dziedzictwa Europejskiego

Komisja Europejska uhonorowała 10 nowych obiektów dziedzictwa kulturowego Znakiem Dziedzictwa Europejskiego

Wyróżnienia zostały przyznane obiektom, które odegrały znaczącą rolę w kształtowaniu historii i kultury europejskiej oraz budowaniu ...
więcej

Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach piątym polskim obiektem wyróżnionym Znakiem Dziedzictwa Europejskiego

Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach znalazło się na prestiżowej liście dziesięciu obiektów dziedzictwa kulturowego uhonorowanych Znakiem Dziedzictwa Europejskiego 2019. Decyzja Komisji Europejskiej została ogłoszona 31 marca br. Wyróżnienie jest ...
więcej

Cmentarze Wojenne w Łambinowicach

Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach znalazło się na prestiżowej liście dziesięciu obiektów dziedzictwa kulturowego uhonorowanych Znakiem Dziedzictwa Europejskiego 2019. Decyzja Komisji Europejskiej została ogłoszona 31 marca br. Wyróżnienie jest ...
więcej

MKiDN: Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach piątym polskim obiektem wyróżnionym Znakiem Dziedzictwa Europejskiego

- MKiDN informuje:

Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach znalazło się na prestiżowej liście dziesięciu obiektów dziedzictwa kulturowego uhonorowanych Znakiem Dziedzictwa Europejskiego 2019. Decyzja Komisji Europejskiej została ...
więcej

Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach piątym polskim obiektem wyróżnionym Znakiem Dziedzictwa Europejskiego

Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach znalazło się na prestiżowej liście dziesięciu obiektów dziedzictwa kulturowego uhonorowanych Znakiem Dziedzictwa Europejskiego 2019!

Wyróżnienie jest przyznawane przez niezależnych ekspertów miejscom...
więcej

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego