Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

ZHR Głuchołazy

W pierwszy piątek września reprezentacja drużyny harcerzy wyruszyła do Łambinowic na turniej drużyn chorągwi. Poza zmaganiami z druhami z innych drużyn, uczestniczyliśmy w służbie na starym cmentarzu jeńców z I wojny światowej. Wśród żołnierzy armii ...
więcej

EVZ Foundation

Anfang September wurde in Opole in Polen im Zentralen Museum der Kriegsgefangenen (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych) die deutsch-polnische Ausstellung: „Das Reichsparteitagsgelände im Krieg – Gefangenschaft, Massenmord und Zwangsarbeit / Nie tylko ...
więcej

Chór Oktoich w Łambinowicach

W osiemdziesiątą rocznicę wybuchu II wojny światowej, 1 września 2019 r. w Łambinowicach, odbył się koncert słowno-muzyczny Modlitwa Pokoju.
więcej

04.09.2019 - wykład dr Eweliny Klimczak "W obcych mundurach"

Wykład zatytułowany „W obcych mundurach. Polacy jeńcy I wojny światowej” otworzył wystawę o tym samym tytule. Wykład poprowadziła dr Ewelina Klimczak z działu edukacji i wystawy w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - jedna ...
więcej

Przed opolskim dworcem upamiętniono ofiary II wojny światowej

Przed dworcem kolejowym w Opolu, skąd Niemcy wywieźli do obozów zagłady polskich działaczy narodowościowych, złożone zostały dziś wiązanki kwiatów. Podobna uroczystość odbyła się przed budynkiem mieszczącym przed wojną konsulat RP.
więcej

Wystawa nt. jeńców wojennych z Norymbergii w Opolu

W Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu odbył się w poniedziałek wernisaż wystawy poświęconej więźniom obozu niemieckiego obozu jenieckiego w Norymberdze, utworzonego w miejscu spotkań NSDAP po wybuchu II wojny światowej.
więcej

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego