To był pracowity rok. Jaki będzie 2022?

Początek stycznia to dobry czas na podsumowanie roku minionego, ale też zapowiedź tego, co wydarzy się w już rozpoczętym – 2022. Ostatnie dwanaście miesięcy pracy nie były łatwe, jednak – mimo trwającej pandemii – Muzeum odniosło sukcesy. Nie byłoby to możliwe bez zaufania adresatów naszych działań, organizatorów: Samorządu Województwa Opolskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz osób i instytucji nas wspierających.

Jednym ze wskaźników, mogącym o tym świadczyć jest liczba obiektów, często bezcennych rodzinnych pamiątek, które darczyńcy przekazali do zbiorów Muzeum. Tegoroczne wyniki akcji „Ocalone pamiątki, zachowana pamięć” to aż 2072 obiekty, które zostały nam podarowane. Dodając do nich 1439 artefakty wydobyte z ziemi podczas prac poszukiwawczych w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach, 135 kupione i 3 przekazane przez inne instytucje okaże się, że powiększyliśmy zbiory o 3649 obiektów. Ponadto w 2021 r. aż 1204 muzealiów zostało poddanych konserwacji pełnej, a 1853 zabezpieczającej. Prawie 4000 obiektów zdigitalizowano. Dodatkowo cyfrowa baza danych o polskich jeńcach wojennych powiększyła się imponująco o blisko 37 900 rekordów. Od zbiorów rozpoczął się także, przygotowany w roku 2020 i wyemitowany w roku ubiegłym, cykl krótkometrażowych filmów dokumentalnych …ale to już inna historia wg pomysłu dr Violetty Rezler-Wasielewskiej, którego nowe odcinki będą pokazywane również w 2022 r.

Wracając zaś do konserwacji, nie sposób pominąć w ubiegłorocznym podsumowaniu wyróżnienia w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2020 za konserwację pozostałości po barakach Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf oraz fakt, że gruntowną konserwację – dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej – przeszedł Pomnik Powstańców Warszawskich – Jeńców Stalagu 344 Lamsdorf.

Kolejną liczbą, która jest równie znacząca i świadczy o zaufaniu do naszego profesjonalizmu, a weszła do muzealnej codzienności wraz z pandemią, to ta, która dotyczy lekcji muzealnych (głównie online). W roku 2021 – było ich 335. Natomiast wydarzenia edukacyjne, które jako nowość debiutowały właśnie w 2021 r. to np.: projekt „Wojna, niewola i potyczki na słowa” z debatą oksfordzką jako metodą pracy z uczniami. Dużym wyzwaniem okazała się być pierwsza plenerowa ekspozycja edukacyjna pt. „Miejsce z blizną”, przygotowana wraz z programem edukacyjnym na terenie po Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf, której uroczyste otwarcie jest zaplanowane na 17 marca br.

Niezmiennie zaś działania edukacyjne i wystawiennicze były możliwe dzięki pracy naukowej, której w ubiegłym roku najbardziej widocznym efektem stały się wydawnictwa: kolejny, już 43 tom „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego”, 6. zeszyt Szkiców z dziejów obozów w Lamsdorf/Łambinowicach oraz wydana wspólnie z Instytutem Śląskim książka dra Piotra Stanka Na uboczu. Lamsdorf w czasie powstań śląskich i plebiscytu (1919–1921).

W tle zaś pracy merytorycznej trwały prace wykończeniowe w wybudowanym w 2019 r. pawilonie wejściowym do Muzeum w Łambinowicach. Ich zakończenie zostało zaplanowane na kwiecień br. i jest finansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorząd Województwa Opolskiego.

Zwięzłego podsumowania ubiegłego roku, m.in. na antenie Radia Opole – tutaj, dokonała dyrektor Muzeum dr Violetta Rezler-Wasielewska. Zachęcamy do wysłuchania rozmowy z redaktorem Mariuszem Majeranem, podczas której nie zabrakło też tematów związanych z planami Muzeum w 2022 r.

 


 

wstecz