Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych jest samorządową instytucją kultury, współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Istnieje od 1964 r. i od tego czasu sprawuje opiekę nad miejscem pamięci w Łambinowicach, w którym w latach II wojny światowej istniał jeden z największych niemieckich kompleksów jenieckich w Europie – stalagi Lamsdorf. Do zakresu działania instytucji należy: gromadzenie, ochrona i udostępnianie zbiorów, badania naukowe oraz popularyzacja problematyki dwóch systemów jenieckich – niemieckiego i radzieckiego z okresu II wojny światowej, przede wszystkim losów polskich jeńców wojennych w tych systemach, a także polskich żołnierzy internowanych w krajach neutralnych. Jako instytucja o zasięgu ponadregionalnym wspiera wiedzą inne środowiska w kraju i zagranicą w popularyzowaniu problematyki jenieckiej.

 

wstecz