Fundacja Gross Born

Fundacja Gross Born zajmuje się historią poligonu Gross Born oraz gminy Borne Sulinowo. Istnieje od 2020 r. W centrum jej zainteresowań są losy jeńców różnych narodowości: Polaków, Francuzów, Serbów, żołnierzy Armii Czerwonej, przetrzymywanych podczas II wojny światowej w obozach Wehrmachtu Gross Born. Organizacja realizuje swoje zadania, prowadząc badania terenowe i kwerendy archiwalne, gromadząc archiwalia oraz artefakty, które prezentuje w Izbie Muzealnej w Bornem Sulinowie. Jednocześnie dąży do utworzenia muzeum, które stanie się centrum wiedzy o jeńcach wojennych z terenów Pomorza Zachodniego i miejscem promowania tego ważnego dziedzictwa kulturowego regionu.

wstecz