Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura

Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura zarządza Europejskim Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura, utworzonym w 2015 r. w Koźlicach, na terenie byłego Stalagu VIII A Görlitz. Istnieje od 2002 r. Realizując rozmaite koncepcje służące pamięci o obozie, buduje szczególny wymiar tego miejsca w świadomości historycznej społeczeństw pogranicza polsko-niemiecko-czeskiego. Wspiera tym samym rozwój regionu, proces polsko-niemieckiego pojednania oraz upowszechnienie idei wspólnoty europejskiej. Jest organizatorem spotkań, wystaw, koncertów oraz warsztatów, a także uroczystości rocznicowych. Fundacja jako gospodarz Centrum zajmuje się utrzymaniem jego budynku oraz pozostałości po Stalagu VIII A Görlitz. Robi to we współpracy głównie ze stowarzyszeniem Meetingpoint Memory Messiaen e.V. w Görlitz.

wstecz