Centrum Kultury w Dobiegniewie – Muzeum Woldenberczyków

Muzeum Woldenberczyków działa od 2022 r. w ramach Centrum Kultury w Dobiegniewie. Powstało w 1987 r. z inicjatywy byłych jeńców Oflagu II C Woldenberg, by dokumentować i popularyzować ich losy – stanowić świadectwo. Instytucję utworzono w jednym z najlepiej zachowanych budynków obozu, poddanym w latach 2020–2022 remontowi i przebudowie. Zbiory muzeum tworzą głównie pozostałości poobozowe oraz pamiątki podarowane przez byłych jeńców. Instytucja działa, organizując wystawy, zajęcia, konkursy, uroczystości rocznicowe. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Woldenberczyków zrzeszającym rodziny polskich oficerów, internowanych w Oflagu II C Woldenberg.

wstecz