Spotkanie pt. Potęga smaku? Życie w stalagach Lamsdorf

Pierwsza, powakacyjna odsłona kulturalnego cyklu „Łambinowickich Spotkań Muzealnych” zostanie zorganizowana w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa i odbędzie się już w najbliższą środę, 8 września br., o godz. 17.00.

Spotkanie pt. Potęga smaku? Życie w stalagach Lamsdorf (1939–1945) nawiązuje do hasła 29. edycji EDD: „Smaki dziedzictwa” i będzie okazją do opowiedzenia o warunkach życia w ówczesnych obozach Lamsdorf, diecie jeńców, a także o ich staraniach w tym zakresie, służących zachowaniu zdrowia fizycznego i psychicznego. Obszerną wiedzę na ten temat dostarczają gromadzone w zbiorach Muzeum przedmioty codziennego użytku, fotografie, jenieckie dzienniki i wspomnienia.

Problem przedstawi dr Ewelina Klimczak z Działu Edukacji i Wystaw, która zwróci również uwagę uczestników na fakt, iż nawet w tak trudnych warunkach obozowych (głodowe racje żywnościowe, brak higieny) człowiek nadal odczuwał potrzebę odczuwania smaku i piękna.

Na spotkanie do Muzeum w Łambinowicach zapraszają kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Opolu dr Joanna Banik, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół CMJW dr Iwona Konopnicka oraz dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych dr Violetta Rezler-Wasielewska.

Pliki do pobrania

wstecz