Przed nami XXX edycja konkursu recytatorskiego

Do 5 kwietnia można zgłaszać swój udział w jubileuszowej – trzydziestej – edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej Nie traćmy pamięci. Finał wydarzenia, organizowanego przez Muzeum i Stowarzyszenie Przyjaciół CMJW odbędzie się 14 kwietnia w naszej łambinowickiej siedzibie.

Konkurs adresowany jest do młodzieży z województwa opolskiego. Każda szkoła lub instytucja kultury może wytypować recytatorów w trzech kategoriach wiekowych. Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie postaw obywatelskich poprzez rozwijanie i pogłębianie zainteresowania historią XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki jenieckiej. Konkurs służy też rozbudzaniu wrażliwości na cierpienie ofiar systemów totalitarnych i kultywowaniu sztuki żywego słowa.

Zadaniem uczestników-recytatorów będzie zaprezentowanie dwóch utworów poetyckich, powstałych w hitlerowskich lub stalinowskich obozach, w szczególności jenieckich bądź utworów współczesnych o tej tematyce.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Dział Edukacji i Wystaw CMJW: tel./fax 077 434 34 75; e-mail: konkursrecytatorski@cmjw.pl. Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: Dominik Hadas, Anna Wickiewicz.

Niezbędne dokumenty, tj.: regulamin konkursu, karta uczestnika oraz listy proponowanych utworów znajdują się tutaj.

 

wstecz