Konkurs Recytatorski Poezji Jenieckiej "Nie traćmy pamięci"

Uwaga!!! Zmiany w regulaminie konkursu recytatorskiego

Ze względu na pandemię oraz obostrzenia sanitarne nastąpiły zmiany w regulaminie XXVIII edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej „Nie traćmy pamięci". Odbędzie się on w trybie online, w zasadniczej części za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Przesłuchania uczestników przesunięto na 14 kwietnia br. Odbędą się one w godz. 9.00–13.00 w trzech kategoriach wiekowych. Dzień wcześniej uczniowie otrzymają e-mail z linkiem, za pomocą którego, w dniu konkursu, będą logować się do przypisanych grup. Wystąpienia oceniane przez jury będą nagrywane. Z części zostanie zrealizowany materiał, który następnie będzie wyemitowany na profilu facebookowym Muzeum podczas uroczystego ogłoszenia wyników, co jest zaplanowane na 16 kwietnia br. o godz. 13.00.

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z nowym regulaminem oraz przesłanie wypełnionej karty uczestnika (wraz z tekstami prezentowanych utworów poetyckich, które nie znajdują się na liście zaproponowanej przez nas literatury). 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: Dział Edukacji i Wystaw, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Muzealna 4, 48–316 Łambinowice z dopiskiem: „Konkurs Recytatorski" lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: . Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 2 kwietnia 2021 r. Osobami odpowiedzialnymi za organizację konkursu są dr Anna Wickiewicz i Michał Nadybski.

W razie pytań prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny: 77 434 34 75.


Centralne Muzeum Jeńców Wojennych oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych ogłaszają XXVIII edycję Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej „Nie traćmy pamięci”,  którego finał wojewódzki odbędzie się 16 kwietnia 2021 r. Konkurs skierowany jest do młodzieży województwa opolskiego.

Nadrzędnym celem konkursu jest kształtowanie postaw obywatelskich poprzez rozwijanie i pogłębianie wśród młodzieży zainteresowania historią XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki jenieckiej. Konkurs służy też rozbudzaniu wrażliwości na cierpienia ofiar systemów totalitarnych: nazizmu i stalinizmu, szacunku dla ludzi broniących swojej godności oraz kształtowaniu odpowiedzialnych postaw wobec teraźniejszości i przyszłości. Organizatorom przyświeca wreszcie chęć kultywowania sztuki żywego słowa, poprzez rozwijanie zainteresowań literackich, wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności w zakresie interpretacji tekstów poetyckich.

Po zapoznaniu się z regulaminem prosimy zainteresowanych o przesłanie wypełnionej karty uczestnika i tylko tych tekstów, prezentowanych utworów poetyckich, które są spoza proponowanej literatury w terminie do 2 kwietnia 2021 r. na adres: Dział Edukacji i Wystaw, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Muzealna 4, 48–316 Łambinowice z dopiskiem: „Konkurs Recytatorski” lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: . Osobami odpowiedzialnymi za organizację konkursu są dr Anna Wickiewicz i mgr Michał Nadybski.

Ze względu na stan pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 konkurs może odbyć się online. Uprzejmie prosimy o śledzenie naszej strony internetowej.

Zapraszamy do udziału. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody!