Konkurs Recytatorski Poezji Jenieckiej "Nie traćmy pamięci"

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych ogłaszają XXXI edycję Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej „Nie traćmy pamięci”, którego finał wojewódzki odbędzie się 12 kwietnia 2024 r. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa opolskiego.

Nadrzędnym celem konkursu jest kształtowanie postaw obywatelskich poprzez rozwijanie i pogłębianie wśród młodzieży zainteresowania historią XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki jenieckiej. Konkurs służy też rozbudzaniu wrażliwości na cierpienia ofiar systemów totalitarnych: nazizmu i stalinizmu, szacunku dla ludzi broniących swojej godności oraz kształtowaniu odpowiedzialnych postaw wobec teraźniejszości i przyszłości. Organizatorom przyświeca wreszcie chęć kultywowania sztuki żywego słowa, poprzez rozwijanie zainteresowań literackich, wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności w zakresie interpretacji tekstów poetyckich.

Po zapoznaniu się z regulaminem prosimy zainteresowanych o przesłanie wypełnionej karty uczestnika do 22 marca 2024 r. na adres: Dział Edukacji i Wystaw, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Muzealna 4, 48–316 Łambinowice lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: z dopiskiem: „Konkurs Recytatorski”. Osobami odpowiedzialnymi za organizację konkursu jest dr Anna Wickiewicz i mgr Dominik Hadas

Zachęcamy do skorzystania z najnowszej publikacji Muzeum pt. Ocalone. Antologia wierszy przeciw wojnie, Opole 2023.

Zapraszamy do udziału. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody!