Podsumowanie Dni Otwartych Muzeum

W minionym tygodniu (21–25 listopada) w naszym Muzeum odbywały się Dni Otwarte. Z przygotowanej na tę okazję oferty skorzystało ponad 350 osób – dzieci, młodzież, studenci i oczywiście nauczyciele z 11 placówek oświatowych.

Wśród najmłodszych uczestników, tych odwiedzających opolską siedzibę Muzeum, największym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty plastyczne pt. „Podróżujemy z Misiem Wojtkiem". Nieco starsi uczestnicy wydarzenia, w tym studenci Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego, zwiedzali wystawy (stałą oraz czasową „Z głową bez karabinu – powojenne dokonania żołnierzy AK”), a także brali udział w zajęciach zatytułowanych „Dla Polski na wojnie i po wojnie".

Natomiast odwiedzający Łambinowice poznawali zarówno wystawy stałe, jak i miejsce pamięci, po którym mogli poruszać się rowerami z wypożyczalni Muzeum. Niektóre z grup skorzystały także z warsztatów edukacyjnych, odbywających się na terenach poobozowych, gdzie prezentowana jest ekspozycja „Miejsce z blizną”.

Młodzież oglądająca...
Dzieci podczas...
Młodzież przy...
Kobieta wskazująca...
wstecz