Odbiór prac konserwatorskich na Starym Cmentarzu Jenieckim

W mijającym tygodniu, 15 stycznia, na Starym Cmentarzu Jenieckim nastąpił odbiór prac konserwatorskich, którym poddano 500 krzyży nagrobnych z jednego z sektorów łambinowickiej nekropolii (B). Było to – jak pisaliśmy, relacjonując grudniowe Łambinowickie Spotkanie Muzealne (http://www.cmjw.pl/aktualnosci/relacja-z-grudniowych-ilambinowickich-spotkan-muzealnychi,1137.html) – możliwe dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (100 tys. zł) oraz Wojewody Opolskiego (25 tys. zł). Część dofinansowania przeznaczono także na badania petrograficzne materiału, z jakiego wykonano krzyże i pomniki, znajdujące się na cmentarzu (http://lambinowice.pl/939/614/projekt-konserwacja-krzyzy-nagrobnych-na-starym-cmentarzu-jenieckim-w-lambinowicach-wraz-z-opracowaniem-dokumentacji.html).

W spotkaniu, podczas którego dokonano odbioru prac konserwatorskich, Muzeum reprezentowała kierownik Działu Zbiorów i Konserwacji, Elżbieta Góra.

Prace konserwatorskie organizował Urząd Gminy w Łambinowicach, a przeprowadziła firma „Zajmert” Mariusza Zająca. Poniżej prezentujemy dokumentację fotograficzną z ich przebiegu.

wstecz