Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Relacja z grudniowych Łambinowickich Spotkań Muzealnych

Na ostatniej tegorocznej odsłonie Łambinowickich Spotkań Muzealnych, w przedświątecznej atmosferze i gronie osób, którym nie jest obojętna pamięć o ofiarach światowych konfliktów, rozmawiano o zabiegach konserwatorskich przy krzyżach na jenieckich grobach na Starym Cmentarzu Jenieckim.

W imieniu dyrekcji, przybyłych do Muzeum gości powitała Elżbieta Góra, p.o. kierownika Działu Zbiorów i Konserwacji CMJW. Po niej głos zabrała Katarzyna Byra z Urzędu Gminy w Łambinowicach, która omówiła projekt, w ramach którego prace konserwatorskie i badawcze są prowadzone w bieżącym roku. Jest to możliwe dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (100 tys. zł) oraz Wojewody Opolskiego (25 tys. zł). O tym jak te prace przebiegają, opowiedział już Mariusz Zając, konserwator z firmy „Zajmert”, który uczestniczy w procesie konserwatorskim obejmującym jenieckie krzyże nagrobne od 2014 r. Przedstawił on poszczególne fazy prac, które poddaje krzyże. Słuchacze dowiedzieli się o zabiegach hydrodynamicznych oraz mechanicznych, służących ich oczyszczeniu. Poznali sposoby uszczelniania i wzmacniania struktury betonu oraz zbrojeń, a także konserwacji. Prezentacja dokumentacji fotograficznej okazała się świetną pomocą, obrazującą cały proces. Mariusz Zając opowiedział również o „odkryciach”, które towarzyszyły pracom konserwatorskim, np. o weryfikacji rodzajów krzyży (udało się ustalić, jak dotąd, pięć, zamiast dwóch – jak pierwotnie sądziliśmy – różniących się kształtem, wielkością i wagą) czy ogromnej różnorodności, wręcz niepowtarzalności wzoru rozet na tzw. krzyżach z wieńcem. Odkryte resztki powłok malarskich są podstawą do nowych tez, które, podobnie jak znaczenie numeracji w dolnej części krzyży, mogą zweryfikować dalsze prace. Niemniej ciekawe okazały się pierwsze wyniki badań petrograficznych, które objęły nie tylko krzyże, ale i pomniki znajdujące się na cmentarzu. Potwierdzają one np. fakt pierwotnego wypełniania niektórych rytów inskrypcji farbą, a nawet złotem, to tego jednak potrzebne było już „mędrca szkiełko i oko”.

Spotkanie zakończyła długa dyskusja na temat opieki nad miejscem pamięci. Pokazała, że mieszkańcy Łambinowic interesują się nim. W rozmowie uczestniczył także Sekretarz Gminy Łambinowice Jerzy Rosiński. Był ponadto moment bardzo ważny – apel o uczestnictwo w finansowaniu konserwacji, o którym jeszcze napiszemy.

Ostatnia tegoroczna odsłona Łambinowickich Spotkań Muzealnych nie mogła dobiec końca. Stała się również okazją dla ich uczestników do złożenia nam podziękowań i świąteczno-noworocznych życzeń, które odwzajemnialiśmy. To chyba dobra zapowiedź wydarzeń zaplanowanych na 2020 r. Już teraz serdecznie na nie zapraszamy!

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego