Nowa kolekcja pamiątek w zbiorach Muzeum

Zakończone zostały prace ewidencyjne nad cennym zbiorem rodzinnych pamiątek przekazanym do Muzeum przez Małgorzatę Paszkowską.

Kolekcja zawiera fotografie, dokumenty, legitymacje, szkice, akwarele, rękopisy oraz maszynopisy należące do dwóch uczestników II wojny światowej: dziadka Małgorzaty Paszkowskiej, kpt. Jana Krzemińskiego (1906–1987) – oficera artylerii i jeńca Oflagu VII A Murnau, oraz jego szwagra, pchor. Tadeusza Szlęzaka (1904–1981) – po klęsce wrześniowej jeńca oflagów VII B Eichstatt, VII A Murnau oraz stalagów VI B Neu-Versen i VI J Dorsten.

Szczególnie interesującym obiektem w zbiorze jest drewniane pudełko z wizerunkiem konia, które prawdopodobnie przeznaczone było do przechowywania kart. Zostało podarowane kpt. Krzemieńskiemu w Oflagu VII A Murnau z okazji imienin przez towarzyszy niewoli w 1944 r., a mówi o tym adnotacja „W dniu imienin 24.VI.1944. Moniek, Józek”. Ten szczególny prezent, nawiązywał do dwóch pasji kpt. Krzemińskiego – brydża i koni.

Innym niezwykłym obiektem jest fragment karty z albumu z fotografiami kpt. Krzemińskiego i pchor. Szlęzaka, który stanowi świadectwo tego, że obaj panowie zbiegiem okoliczności spotkali się podczas niewoli w Oflagu VII A Murnau, najprawdopodobniej w 1940 r. Kolekcja zawiera także portret kpt. Krzemińskiego, namalowany przez ppor. Zdzisława Jaeschkego (1913–1991), bohatera sierpniowego odcinka naszego cyklu „… ale to już inna historia”.

Pani Małgorzacie Paszkowskiej dziękujemy za dar i okazane nam zaufanie!


 

Zdjęcie portretowe...
Archiwalna,...
Brulion zapisany...
Fragment dokumentu...
wstecz