Kolejny etap renowacji krzyży za nami

W środę, 7 grudnia, odbył się odbiór prac konserwatorskich realizowanych w ramach zadania pn. „Konserwacja krzyży nagrobnych na Starym Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach”, finansowanego z programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju 2022”. Nasze Muzeum wspierało Gminę Łambinowice na etapie wniosku o dotację oraz podczas realizacji przedsięwzięcia.

Środki w wysokości ponad 121 tys. zł pozyskane przez Gminę Łambinowice, zwiększone o tzw. wkład własny, na który złożyło się 10 tys. zł Gminy i 20 tys. od Wojewody Opolskiego, pozwoliły na odnowienie kolejnych 410 krzyży na grobach jeńców z I wojny światowej na Starym Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach. Pracom tym towarzyszyły również działania edukacyjne, jak konkurs dla uczniów szkół podstawowych pt. „Stary Cmentarz Jeniecki w Łambinowicach w obrazie i fotografii”, którego efekty zaprezentowaliśmy na grudniowym „Łambinowickim Spotkaniu Muzealnym".

Nasze Muzeum realizując konsekwentnie swą misję, angażuje się w prace konserwatorskie w miejscu pamięci. Wspierane przez Stowarzyszenie Przyjaciół CMJW inicjuje, organizuje wiele działań, skutecznie poszukując kolejnych źródeł ich sfinansowania. Pomoc Gminie w opiece nad trzema cmentarzami wojennymi, którymi zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, ona administruje, przynosi od lat wymierne efekty. Dlatego zarówno Muzeum, jak i Stowarzyszenie już zadeklarowały wolę współpracy Urzędowi Gminy w Łambinowicach we wniosku o finansowanie renowacji kolejnych krzyży z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Groby i cmentarze wojenne w kraju – 2023”.

Poniżej galeria zdjęć wykonanych przez Elżbietę Górę z odbioru prac konserwacyjnych, jak i z ich ostatniego etapu – osadzania krzyży. Wykonawcą była firma ZAJMART Mariusz Zając Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki.

 

Trzy osoby osadzają...
Dwie osoby pracują...
Dwie osoby...
Zbliżenie jednego z...
wstecz