Kolejne zabytki przeszły zabiegi konserwatorskie

W trakcie kończącego się roku, Muzeum kontynuowało prace nad konserwacją swoich zbiorów. Prócz opisywanych w ubiegłym tygodniu działań związanych z poprawą stanu technicznego i zabezpieczeniem przed dalszym niszczeniem archiwaliów, prowadzone były także prace konserwatorskie nad zabytkami innego rodzaju.

I tak, w ręce konserwatorów z Muzeum Powiatowego w Nysie oddaliśmy w tym roku 101 artefaktów metalowych z prac archeologicznych w ramach interdyscyplinarnego projektu „Nauka dla społeczeństwa, społeczeństwo dla nauki w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach”. Chodzi o drobne elementy umundurowania żołnierskiego: guziki wojskowe, jenieckie znaki tożsamości, ale i przedmioty osobiste jeńców, jak własnoręcznie wykonany scyzoryk, fragment maszynki do golenia, ręcznie wykonana ozdoba, a także igła medyczna z obozowego lazaretu.

Drugą grupę zabytków stanowi osiem tekstyliów, które Muzeum otrzymało od rodzin jeńców wojennych. Obok wojskowych nakryć głowy, żołnierskiego tornistra czy skórzanego portfela wyróżniają się trzy niewielkich rozmiarów zabawki: pluszowy miś, który od narzeczonej otrzymał wyruszający na front (we wrześniu 1939 r.) Tadeusz Rożański oraz szmaciana lalka i miś-pielęgniarz, należące niegdyś do pchor. Karola Toczka i wykonane przez żołnierki w Stalagu IV B Mühlberg. Zabiegi przy tych obiektach zostały przeprowadzone w Pracowni Konserwacji Zabytków ARTE Anna Drążkowska w Toruniu.

 

Trzy maskotki...
Połowa...
Wojskowe nakrycie...
Nieśmiertelnik ze...
wstecz