Dalsza konserwacja unikatowych list transportowych

Wczoraj, po przeszło dwumiesięcznych pracach konserwatorskich w warszawskiej firmie Gorek Restauro, do Muzeum wróciło 78 jednostek archiwalnych zespołu Wehrmachtauskunftstelle für Kriegerverluste und Kriegsgefangene (WASt, czyli Biura Informacyjnego Wehrmachtu ds. Strat Wojennych i Jeńców Wojennych), powołanego w 1939 r. w Berlinie.

Archiwalia pochodzące ze stalagów: V B Villingen, V C Malschbach, V C Offenburg, V C Wildberg, V D Strassburg, V E Mülhausen i VI A Hemer (łącznie 1032 karty) zostały poddane specjalistycznym zabiegom, których celem było zabezpieczenie ich przed dalszym niszczeniem i zahamowanie procesów destrukcji. Podniesiona została również ich wytrzymałość mechaniczna (poprzez wzmocnienie strukturalne i podwyższenie poziomu pH papieru), przy jednoczesnym przywróceniu walorów estetycznych, z zachowaniem zabytkowego charakteru dokumentów. Prace polegały m.in. na likwidacji zabrudzeń i odkształceń powierzchniowych, usunięciu starych reperacji, odkwaszaniu, naprawie mechanicznych uszkodzeń, a także wykonaniu opakowań ochronnych.

Konserwacja dokumentów, które wraz z rozbudowywaną w Muzeum równolegle bazą cyfrową stanowią często jedyne źródło informacji o indywidualnych losach polskich jeńców rodziny, jest istotną częścią naszej pracy dokumentacyjnej.

Działania te były dofinansowane z dotacji celowej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

Pomiar poziomu pH....
Oczyszczanie karty...
Podklejenie białym...
Podklejanie zadarć...
wstecz