Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Zjazd rodzin jeńców Oflagu II D Gross Born w Muzeum w Łambinowicach

Nasze muzeum we współpracy z Izbą Muzealną w Bornem Sulinowie przygotowało spotkanie członków rodzin byłych jeńców. W sumie blisko trzydzieści osób, krewnych piętnastu jeńców spotkało się, by wspólnie wspominać swoich bliskich, wymieniać informacje, zaprezentować rodzinne pamiątki związane z wojną i niewolą. Nikt z owych piętnastu osób, przetrzymywanych w Oflagu II D Gross Born, już nie żyje, lecz trwa wciąż pamięć o ich trudnym, ale godnym życiu. Starannie przygotowany program służył właśnie temu, aby przypomnieć ich losy. Po krótkim powitaniu nastąpił bodaj najbardziej wzruszający punkt programu. Zgromadzeni goście przedstawili swoich bliskich. Niektóre opowieści były dość szczegółowe, poparte dokumentacją, inne powstały na podstawie fragmentarycznych wspomnień. Jeńcy Oflagu II D Gross Born reprezentowali różne profesje i różne były ich losy, prawie wszyscy przeszli w latach II wojny światowej przez kilka obozów jenieckich. Niektórzy byli uczestnikami obydwu wojen światowych.

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie ekspozycji stałej muzeum, cmentarzy wojennych i terenów poobozowych.  Popołudniową cześć spotkania rozpoczęły z kolei prezentacje muzeum oraz izby muzealnej. O naszej placówce mówiła dyrektor,  dr Violetta Rezler-Wasielewska akcentując wieloaspektową działalność muzeum sprawującego opiekę nad miejscem, gdzie w latach II wojny światowej działał jeden z największych jenieckich kompleksów obozowych w Europie. Warto przy okazji przypomnieć, że CMJW jest jedynym w Europie muzeum, zajmującym się kompleksowo problematyką jeniecką. Dariusz Czerniawski, kierujący Izbą Muzealną w Bornem Sulinowie, przybliżył fakty dotyczące miejsca, w którym przez dziesięciolecia funkcjonował niemiecki poligon, na którym – podobnie jak w Lamsdorf – istniały w latach II wojny światowej obozy Wehrmachtu. Izba, mieszcząca się w Budynku Kulturalno – Oświatowym działającym przy Zespole Szkól im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie,  rozpoczęła swoją działalność w 2009 r. Rok później otwarta została tam wystawa, która prezentuje skomplikowane dzieje miejscowości, w tym też historii oflagu.

Po tych prezentacjach wystąpiła Ewelina Klimczak z Działu Naukowego muzeum, przedstawiając obecnym stan badań naukowych na temat Oflagu II D Gross Born. Następnie prof. dr hab. Anna Matuchniak wygłosiła referat pt. „Od rodzinnej pamiątki do muzealium”, wypowiadając się jako socjolog, a jednocześnie wnuczka jeńca. Opowiedziała o swojej pracy badawczej i poznawaniu historii dziadka kpt. Konrada Majcherskiego – jeńca wojennego, a uczestnikom zjazdu udzieliła wskazówek, jak badać historie przodków i przekazywać je następnym pokoleniom.

Po krótkiej przerwie Iwona Biegun, kierownik Archiwum zaprezentowała dokumentację  dotyczącą obozów jenieckich w Gross Born, przechowywaną w naszym muzeum, zaś kierownik Działu Zbiorów i Konserwacji Beata Madej przedstawiła drogę, jaką przechodzi pamiątka rodzinna, zanim stanie się muzealium. Po wystąpieniach obydwie prelegentki wraz z pracownikami działów odpowiadały na pytania uczestników zjazdu, poszukując w muzealnych bazach danych informacji o losach jeńców wojennych wspominanych tego dnia.

Kolacji towarzyszyły ożywione rozmowy, a dzień zakończył pokaz filmu edukacyjnego CMJW w Łambinowicach-Opolu.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Województwa Opolskiego

 

Media o nas:
Rodzinne relikwie Spotkanie krewnych jeńców Krewni jeńców wojennych spotkali się w Łambinowicach Przeszłość jeniecka wróciła w pamiątkach Muzeum w Łambinowicach szuka pamiątek u rodzin jeńców wojennych Muzeum szuka pamiątek u rodzin jeńców wojennych

 

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego