Łambinowicki Rocznik Muzealny”, tom 39

Teksty opublikowane w 39 tomie „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego” zostały poświęcone szeroko pojętej problematyce niewoli w latach II wojny światowej. Pierwsze dwa dotyczą funkcjonowania obozów jenieckich na terenie Związku Radzieckiego – Juchnowa i Griazowca. Znaleźć tu także można artkuły o niemieckich obozach jenieckich w okupowanym Krakowie, czy analizę planów wcielenia polskich jeńców wojennych do Polskich Sił Zbrojnych. Interesujące jest opracowanie o postawie gen. broni Leona Berbeckiego w niewoli i reakcji na nią innych generałów. Do działu „Archiwum” trafił nieznany plan obozu dla radzieckich lotników – Stalagu Luft 2 Litzmannstadt wraz z jego omówieniem oraz opis pomocy jeńcom świadczonej przez tzw. mateczki wojenne na przykładzie korespondencji Haliny Burówny. W roczniku opublikowano też wspomnienia z niewoli. Pierwsze płk. dypl. Kazimierza Janickiego z częstochowskiej 7. Dywizji Piechoty, a drugie dotyczące tragicznych losów kpt. Edmunda Mamunowa, które zostały filmowo przetworzone w Eroice Andrzeja Munka. Do stałych części rocznika trafiły recenzje najnowszych wydawnictw, sprawozdania z konferencji oraz inne teksty informujące o działalności Muzeum.  

Redaktorzy tomu: Bartosz Janczak, Piotr Stanek
Liczba stron: 242
Miejsce i rok wydania: Opole 2016

Wspomnienia i relacje

Recenzje i omówienia

Z żałobnej karty

Kalendarium